Parterapi

För de par som vill arbeta med sin relation med en vidare och längre terapeutisk behandling än vad familjerådgivning-ens gränser ger möjlighet till, erbjuder jag privat parterapi.

Kognitiv Beteendeterapi har visat sig ge positiva effekter vid en rad olika problem. På senare tid har man även kunnat uppvisa goda resultat vid parterapi. Målet är att skapa ett klimat där relationen långsiktigt kan växa och stärkas.

Parterapi enligt KBT passar par oavsett sexuell läggning eller civilstånd. I arbetet med par är jag inspirerad av IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy, Parterapi) och Schematerapi som är en metoder inom KBT. Teoretiskt är jag väl förankrad i KBT (kognitiv beteendeterapi),systemisk familjeterapi och schematerapi.

Kostnad

90 minuters session, pris 2 100kr

Avbokning senare än 24 timmar innan besök debiteras!

Jag erbjuder individuella terapier för vuxna och unga vuxna, parterapier samt familjerådgivning åt er som bor i följande kommuner

Stockholm, Nacka, Täby, Lidingö, Ekerö, Danderyd, Huddinge
För familjerådgivning genom kundval i Stockholm med kranskommuner är egenavgiften 255 -500 kr

Socionom. Leg Psykoterapeut (KBT) och utbildad på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi