Psykoterapi
I samtalen utgår jag från Kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket är en terapiform där man fokuserar på tankar, känslor och beteenden. KBT kan ses som ett paraplybegrepp som omfattar delvis skilda terapiformer och metoder. KBT är i ständigutveckling och det gemensamma för teorin och metoderna är den evidensbaserade basen som behand-lingen vilar på.
 
Det kan finnas många olika anledningar till att man söker terapeutisk hjälp. Vi går alla igenom livskriser. Det kan vara en skilsmässa, dödsfall, sjukdom, utmattningssyndrom eller en längtan efter personlig utveckling. Arbetet börjar med en kartläggning av din situation och vilka behov och mål som är viktiga just för dig. Tillsammans utforskar vi sedan hur dess kan hanteras och eftersträvas. Fokus ligger mycket på här och nu men vi utforskar också kopplingar tillbaka i tiden.

Utgångspunkten är att utifrån vad du tidigare varit med om i livet kan påverkar dig idag. Vissa beteenden och tankar har varit värdefull och hjälpsamma för dig. Andra kan ha bidragit till ett lidande och till svårigheter i ditt liv. Dessa underliggande antaganden kan vidmakthållas och förvärras av kognitiva processer som kan leda till svårigheter för dig. Samtalen syftar till att utforska hur du ser på dig själv och omgivningen, VAD SOM HÄNDER INOM DIG OCH TILL-SAMMANS MED ANDRA. 

Tillsammans fokuserar vi sedan på att hitta konstruktiva verktyg för att hitta alternativ till ditt beteende och tänkande som inte fungerar och därigenom kan du även uppnå en känslomässig emotionell förändring.

Jag erbjuder enskild individuell terapi
om du kanske lider av...

 • Sorg och kris
 • Stress/ utmattning
 • Sömnproblem
 • Oro, ångest
 • Social fobi
 • Nedstämdhet
 • Kris och sorg
 • Uppskjutandebeteende
 • Bristande självförtroende och självkänsla
 • Relationsproblem
 • Existentiell problematik

Kostnad

50 minuters session, pris 1.300 kr

Avbokning senare än 24 timmar innan besök debiteras!

Jag erbjuder individuella terapier för vuxna och unga vuxna, parterapier samt familjerådgivning åt er som bor i följande kommuner


Stockholm, Nacka, Täby, Lidingö, Ekerö, Danderyd, Huddinge
För familjerådgivning genom kundval i Stockholm med kranskommuner är egenavgiften 250-450 kr

Socionom. Leg Psykoterapeut (KBT) och utbildad på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi