Jag  erjuder KBT, Parterapi
och Familjerådgivning


Jag är även delägare i ”Byrån för familjerådgivning & psykoterapi”.
 Det innebär att jag ingår i kundvalssystemet i de flesta kommuner i
Stockholmsområdet.  

  Psykoterapi

Det kan finnas olika skäl till att man söker psykoterapi. Tidvis fungerar livet tillfredställande och vi hittar lösningar eller acceptans på svårigheter som hör livet till. Ibland händer det dock något som skakar om oss eller tvivel som tränger sig på som att man inte lever sitt liv som man vill och behöver. Anledningen till att man söker psyko-terapi kan t ex vara att man känner sig stressad, utmattad,  deprimerad, har svårt att hantera ångest, social fobi, eller bristande självkänsla eller har problem i relationer.

  Familjerådgivning

Gör det svåra talbart. Familjeråd-givningen vänder sig till par, föräldrar, familjer och enskilda som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Ni får hjälp med att sätta ord på känslor, tankar och behov vilket ger en möjlighet att komma vidare och utveck-la er relation konstruktivt.

Familjerådgivningen vänder sig även till föräldrar och vuxna barn och vuxna syskon.

  Parterapi

Få hjälp med att utveckla en mogen kärleksrelation där ni verkligen känner varandra. De par som vill arbeta med sin relation med en vidare och längre terapeutisk behandling än vad familjerådgivningens gränser ger möjl-ighet till, erbjuder jag privat parterapi.

Målet är att relationen långsiktigt kan växa och stärkas.

Jag erbjuder individuella terapier för vuxna och unga vuxna, parterapier samt familjerådgivning åt er som bor i följande kommuner

Stockholm, Nacka, Täby, Lidingö, Ekerö, Danderyd, Huddinge
För familjerådgivning genom kundval i Stockholm med kranskommuner är egenavgiften 250-450 kr

Socionom. Leg Psykoterapeut (KBT) och utbildad på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi