Om mig

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har även utbildning i familjeterapi, psykosocialt behandlingsarbete och i klinisk sexologi. Sedan 1989 har jag mött individer, par och familjer med olika svårigheter i livets alla skeden och faser. Jag har därför en bred erfarenhet av många olika problem och klienter. Jag har stor erfarenhet, lång vana att arbeta med förändringsarbete, kris- och konflikthantering, riktat till individer, familjer, grupper och organisationer.

I min roll på mottagningen arbetar jag som familjerådgivare och psykoterapeut. I samtalen eftersträvar jag samarbete och lägger stor fokus på att du känner dig trygg och bekväm.

Jag är väl förtrogen med Schematerapi och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Schematerapi som terapiinrikt-ning placerar sig inom KBT-skolan men innehåller även influenser från andra teoriformer som anknytningsteori och gestaltterapi. ACT är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi. Tidigare har jag även arbetat med sexuella frågeställningar och sociala och psykoterapeutiska insatser för ungdomar, unga vuxna samt i barn och ungdomspsykia-trin och vuxna i första linjens psykiatri. Det har gett mig en mångårig erfarenhet av att möta människor med neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD och autismspektrumtillstånd. Jag har även arbetat med HBTQ-frågor.  Jag har även en tioårig erfarenhet av att arbeta som HR-konsult med omorganisationer, förbättringsarbete, rehabilitering, kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor.

AnnSofie Svanfelt

Socionom. Leg Psykoterapeut (KBT)

Utbildad på Svenska Institutet för
               Kognitiv Psykoterapi

Jag erbjuder individuella terapier för vuxna och unga vuxna, parterapier samt familjerådgivning åt er som bor i följande kommuner

Stockholm, Nacka, Täby, Lidingö, Ekerö, Danderyd, Huddinge
För familjerådgivning genom kundval i Stockholm med kranskommuner är egenavgiften 250-450 kr

Socionom. Leg Psykoterapeut (KBT) och utbildad på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi