Familjerådgivning
Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar, familjer och enskilda som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Familjerådgivningen vänder sig även till föräldrar och vuxna barn och vuxna syskon. De terapeutiska samtalen kan t.ex. innehålla krishantering, klargörande samtal, samtal som syftar till förändring av relationen och separationsarbete.

Vanliga svårigheter kan vara att paret har svårt att kommunicera, saknad av psykisk och fysisk intimitet, ständigt destruktiva bråk, svårigheter att vara förälder eller bonus-förälder, olika syn på barnuppfostran och otrohet.
 
Familjerådgivning är en verksamhet som alla kommuner i Sverige enligt lag måste erbjuda. Kommunerna subven-tionerar priset för att alla ska kunna gå i några samtal med specialister på samlevnadsproblem och kriser i parrelationer. I de fall där paret redan beslutat sig för att gå skilda vägar kan ett antal sessioner bidra till ett fungerande fortsatt samarbete och en mindre konfliktfylld separation.
 
Jag erbjuder familjerådgivning och ingår i kundvalssystemet i de flesta kommuner i Stockholmsområdet, Jag är en av delägarna till Byrån för familjerådgivning & psykoterapi.
Boka gärna tid direkt via boka direkt.

Jag erbjuder Familjerådgivning
i följande kommuner...

Kostnad

Egenavgiften per samtal kan variera mellan 350-500 kr beroende på beslut i respektive kommun.

Klicka på respektive kommun för mer information.

Jag erbjuder individuella terapier för vuxna och unga vuxna, parterapier samt familjerådgivning åt er som bor i följande kommuner

Stockholm, Nacka, Täby, Lidingö, Ekerö, Danderyd, Huddinge
För familjerådgivning genom kundval i Stockholm med kranskommuner är egenavgiften 350-500 kr

Socionom. Leg Psykoterapeut (KBT) och utbildad på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi